GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-06-2023 15:13   Güncelleme : 07-06-2023 15:14

TEİAŞ Elazığ'da Personel Alımı Yapacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sürekli işçi statüsünde Elazığ'da 1 elektrik teknikeri ve 2 elektrik teknisyeni olmak üzere toplamda 3 personel alımı yapacak.

TEİAŞ Elazığ'da Personel Alımı Yapacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde 66'sı Tekniker, 80'i Teknisyeni olmak üzere toplam 146 işçi personel alımı yapacak.

Elazığ'da 1 elektrik teknikeri ve 2 elektrik teknisyeni olmak üzere toplamda 3 personel alınacak.

Söz konusu alımla ilgili duyuru ise şu şekilde:

"Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsünde 66'sı Tekniker, 80'i Teknisyeni olmak üzere toplam 146 işçi personel 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edilecektir.

146 İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı işyeri, ili, unvanı, sayısı ve aranılan şartlar aşağıda belirtilmiş olup işgücü talebine başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında 12.06.2023 tarihinde yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekmektedir.

Başvurular adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adreslerine göre il düzeyinde karşılanacaktır. Başvuru yapılacak kadrolar için istenilen öğrenim seviyesinden daha üst öğrenim seviyesinden mezun olan adaylar ile henüz mezun durumda olmayan adaylar Teknisyenler için noter huzurunda çekilecek kura çekimine dahil edilmeyecek, Teknikerler içinse mülakat sınavına davet edilmeyecektir. (Örn; Teknisyenlik için başvuru yapan bir aday Lisans ya da Önlisans mezunu olması veyahut henüz liseden mezun olmamış olması durumunda noter huzunda yapılacak olan çekilişe katılamayacaktır.)

TEİAŞ Elazığ'da Personel Alımı Yapacak

BAŞVURU

Durumları talep şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren (12-16/06/2023 tarihleri
arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/
adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden ya da Alo
170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

ELEKTRİK TEKNİKERİ
1.Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans):
Elektrik
Elektrik ve Enerji
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım bölümlerinin birinden mezun olmak

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

HARİTA TEKNİKERİ

1.Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans):
Harita ve Kadastro bölümünden mezun olmak

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir.)

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

MAKİNE TEKNİKERİ

1.Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans):

Makine bölümünden mezun olmak

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.
 

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

1. Lise ve Dengi Okulların:
Elektrik veya

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının:

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinin birinden mezun olmak.

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

İNŞAAT TEKNİSYENİ

1. Lise ve dengi okulların,
İnşaat Bölümü
Yapı Bölümü veya
İnşaat Teknolojisi Alanının:
a) Altyapı
b) Üst Yapı
alt dallarından birinden mezun olmak.

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

1. Lise ve Dengi Okulların:
Elektronik veya
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının:
a-Görüntü ve Ses Sistemleri
b-Haberleşme Sistemleri
c-Savunma Elektronik Sistemleri
d-Güvenlik Sistemleri alt dallarından birinden mezun olmak.

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

KİMYA TEKNİSYENİ

1. Lise ve Dengi Okulların:
Kimya Bölümü veya
Kimya Teknolojisi Alanınından mezun olmak.

2.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3.35 yaşını bitirmemiş olmak (12.06.1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4.Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5.Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

TEKNİKERLER İÇİN:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.
 

TEKNİSYENLER İÇİN 

İŞKUR'a başvuru yapan ve isimleri Şirketimize gönderilen adaylardan;

- Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı
ile

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Kura çekimi, iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılacaktır.

İş gücü talebi il düzeyinde karşılanacaktır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Talep şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

TEKNİSYENLER İÇİN ÇEKİLECEK KURA İŞLEMLERİ İLE KURA SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Kura çekimi 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Kat:16 Bahçelievler/ANKARA (Milli Kütüphane Karşısı) adresinde yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr)
duyurulacaktır.

Yine kura sonucu belirlenen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU:

Teknikerler için, İŞKUR tarafından Şirketimize bildirilen nihai listelerde yer alan adaylar ile Teknisyenler için noter huzurunda çekilen kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınav günü ve yeri Kurumun (www.teias.gov.tr) internet sitesinden 12.07.2023 günü duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarı puanı 100 puan üzerinden en az 60’tır.  Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile başvuru esnasında istenilen belgeler Şirketimiz internet sayfasında (www.teias.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Sınav sonucu başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar adayın isminin yer aldığı asıl kazanan liste ile aynı/yeterli sayıda yedek adayın isminin yer aldığı yedek kazanan listesi Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarıyla ilgili telefonda bilgi verilmeyecektir.

Kazanan ve yedek adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

ÜCRET VE DİĞER HAKLAR:

Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.

AdminAdmin