SAĞLIK
Giriş Tarihi : 14-12-2022 13:13

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne 7 Hekim Alınacak

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne çeşitli kadrolarda ve derecelerde toplamda 7 hekim alınacak

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne 7 Hekim Alınacak

Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne çeşitli kadrolarda hekim alınmasına ilişkin ilan resmi gazatede yayımlandı. Bu kapsamda Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimlerinde 7 hekim alımı yapılacak.

Cerrahi Tıp Bilimlerinde; Göz Hastalıkları biriminde 4. derece 1 Doktor Öğretim Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi biriminde 4. Derece 1 Doktor Öğretim Üyesi, Kulak Burun Boğaz hastalıkları biriminde 3. Derece 1 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacak.

Dahili Tıp Bilimlerinde ise; Acil Tıp biriminde 1. Derece 1 Doçent, Göğüs Hastalıkları biriminde 3. Derece 1 Doktor Öğretim Üyesi, Kardiyoloji biriminde 3. Derece 1 Doktor Öğretim Üyesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları biriminde 3. Derece 1 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacak.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ

1- Adaylar başvuruların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://akbys.bu.edu.tr adresi üzerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Bilgi Yönetim Sistemini (AKBYS) kullanarak elektronik ortamda online olarak yapacaklardır. Başvuru sırasında başvuruya esas bilimsel faaliyetlerin yanı sıra kimlik ve istenilen diğer onaylı belgelerin eksiksiz olarak sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://akbys.sbu.edu.tr adresinden seçecekler giriş yöntemiyle sisteme giriş yaparak özgeçmiş ve bilimsel faaliyetleri ile diğer bilgi ve belgelerini sistem menülerini kullanarak sisteme yükledikten sonra atanmak istedikleri kadro için başvuru talebi oluşturacaklardır. Adayların başvuru tercihi için oluşturacakları Aday Özgeçmiş ve Bilimsel Faaliyet Dosyasını başvuru gönderme ve izleme menüsü üzerinden açık ilanda yer alan ilgili kadro ile ilişkilendirip başvuru gönder ikonu ile başvurusuna onay işlemi için göndermesi gerekmektedir. (Not Hangi bir ilana yapılmış olan başvuru aday tarafından olası hatalar için ilanın açık kaldığı süre içerisinde gerekçe belirtilerek geri çekilebilir ve tekrar onay işlemi için gönderilebilir.)

Başvuran adayların Başvuru İçin Gerekli Belgeler sayfasında yer alan "Yayın Listesini içeren Akademik Özgeçmiş, Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Belgesi (Ön ve arka yüz), Yabancı Dil Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), Hizmet Belgesi (Çalıştığı kurumdan alman onaylı veya E-Devlet HITAP Hizmet Dokuma), Yurtdışından alınmış diplomalar için denklik belgesi belgelerini varsa arka yüzleri ile birlikte eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir.

3- Evrak incelemesi ilgili komisyonca adayın online başvuruda sisteme yüklediği belgeler üzerinden yapılacak olup başvuruya esas ve istenilen nitelikte olmayan belgelerin tespit edilmesi halinde adayın başvurma geçersiz sayılacaktır.

4-Başvuru sistemine gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek olup yasal yollara başvurulacaktır.

5-Yurtdışından alınmış diplomaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belgenin aslın veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

6- Adaylar bu ilandaki başvuru şartları sağladığı sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

7- Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvurularında başvuru sonrasındaki iş ve işlemler Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yürütülecektir.

AdminAdmin